Friday, June 5, 2020

छोरीको अनुभव

हाम्री कान्छी छोरीले नेपाल गएर बस्दा, पढ्दाको अनुभव संगालेर तयार पारेको लेख सेतोपाटीमा प्रकाशित भएछ। नेपाल र जापानको स्कूलमा पाएको फरक पनि लेखेको छ।
विदेश बस्ने मजस्ता केटाकेटीले कम्तिमा एक वर्ष नेपालमा पढ्नुस् https://www.setopati.com/keta-keti-kura/208211
No comments: